Spring til indhold

Bestyrelsens beretning 2022

Til generalforsamlingen har bestyrelsen udarbejdet en beretning om fusionsåret 2022. Heri gennemgås: vandbrug, vandskvalitet, planer for sammenlægning af ledningsnet, økonomiske aspekter og bestyrelsens arbejde. Læs beretningen her

Betaling af vand 

I forbindelsen med fusion af de to vandværk i Helgenæs Nord Vandforsyning har bestyrelsen besluttet at der for 2023 skal afregnes efter samme takstblad for alle og at alle fremover betaler forudbetalt.  Det betyder at HNV udsender aconto opkrævning for 1. halvår 2023 sammen med årsopgørelse baseret på måleraflæsningen 31/12,… Læs mere »Betaling af vand 

“Nyt” bestyrelsesmedlem

Suppleant Kim Jensen indtræder i bestyrelsen pr 27/1, 2023 i stedet for Leif Spange Mortensen, der som varslet udtræder af bestyrelsen.

Tak til Leif Spange Mortensen

Tak for mange års arbejde i bestyrelsen Leif har sammen med Egon gennemført fusionen rent regnskabsmæssigt og formelt og har derfor som varslet valgt at udtræde af bestyrelsen. Formand Egon Vedel Kvist overrakte Leif et par flasker god rødvin og takkede ham for de mange år i vandværkets bestyrelse og… Læs mere »Tak til Leif Spange Mortensen

Giftfri have

Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet. Kig i idekataloget og få inspiration til, hvordan I kan få mere natur på vandværkets arealer. Læs mere