Spring til indhold

Takster 2023

Bestyrelsen har vedtaget nyt takstblad for 2023  som gælder i hele Helgenæs Nord Vandforsyning. Takstbladet blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 27/1, 2023 og er sendt til Syddjurs Kommune til godkendelse.

Det har været vigtig for bestyrelsen at:

  • Lave et samlet takstblad for hele Helgenæs Nord Vandforsyning
  • Holde prisen i nogenlunde ro trods stærkt stigende udgifter til bl.a. el og vandprøver og på trods af at takstblade for de to tidligere vandværk ikke er reguleret de seneste år.
  • Bestyrelsen har derfor valgt i 2023 at køre med en beskeden underdækning (underskud) på ca. 35.000,- som tages af likviditeten som er på 1,6 mio.

I de kommende år må det forventes at m3 prisen stiger:

  • Udgifter og indtægter skal balancere og der forventes yderligere øgede omkostninger til bl.a. el, vandprøver og BNBO (beskyttelse af grundvand)
  • det er bestyrelsens hensigt over tid at ændre fordeling fra de nuværende 64 % fast- og 36% variabel-afregning hen mod den anbefalede fordeling på 40 % fast og 60% variabel afregning.

Betaling af vand 

I forbindelsen med fusion af de to vandværk i Helgenæs Nord Vandforsyning har bestyrelsen besluttet at der for 2023 skal afregnes efter samme takstblad for alle og at alle fremover betaler forudbetalt. 

Det betyder at HNV udsender aconto opkrævning for 1. halvår 2023 sammen med årsopgørelse baseret på måleraflæsningen 31/12, 2022. Opkrævning udsendes og forfalder til betaling april måned 2023 (i 2024 pr marts) 

Opkrævning af aconto for 2. halvår 2023 udsendes og forfalder til betaling i september måned 2023. 

Fremover har vi kun aflæsning af måler ved årsskiftet. 

Spørgsmål og ændring af opkrævnings adresse kan rettes til Kontorhjælpen’s Vandværksadministration, Knastvej 3, Oddense, 7860 Spøttrup, Telefon: +45 97 74 12 00, Mail: post@kvva.dk 

Husk ved skift af bank eller ejerskifte at tilmelde til betalingsservice. 

Takstblad for 2022