Spring til indhold

Takster 2023

Bestyrelsen har vedtaget nyt takstblad for 2023  som gælder i hele Helgenæs Nord Vandforsyning. Takstbladet blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 27/1, 2023 og er sendt til Syddjurs Kommune til godkendelse.

Det har været vigtig for bestyrelsen at:

  • Lave et samlet takstblad for hele Helgenæs Nord Vandforsyning
  • Holde prisen i nogenlunde ro trods stærkt stigende udgifter til bl.a. el og vandprøver og på trods af at takstblade for de to tidligere vandværk ikke er reguleret de seneste år.
  • Bestyrelsen har derfor valgt i 2023 at køre med en beskeden underdækning (underskud) på ca. 35.000,- som tages af likviditeten som er på 1,6 mio.

I de kommende år må det forventes at m3 prisen stiger:

  • Udgifter og indtægter skal balancere og der forventes yderligere øgede omkostninger til bl.a. el, vandprøver og BNBO (beskyttelse af grundvand)
  • det er bestyrelsens hensigt over tid at ændre fordeling fra de nuværende 64 % fast- og 36% variabel-afregning hen mod den anbefalede fordeling på 40 % fast og 60% variabel afregning.

Takstblad for 2022