Spring til indhold

Vedligeholdelse

I forbindelse med vedligeholdelse i Asgilhøje boring /anlæg vil alle i en periode blive forsynet med vand fra Kongsgaarde. Vi får dermed glæde af vores netop gennemførte sammenlægning til et ledningsnet. Hvis man mod forventning oplever problemer med forsyningen kan man skrive til formand@hnv.dk.

Ledningsnet koblet sammen

Hen over sommeren er ledningsnettet fra Kongsgårde-Borup og Asgilhøje koblet sammen. Det betyder væsenlig højere forsyningssikkerhed, og det gør vores vandværk væsentligt mere robust. Der er nu etableret nødforsyning, hvis en af vores to boringer må tages ud af drift. Det kan være aktuelt ved f. eks. forurening. I følge… Læs mere »Ledningsnet koblet sammen

Bestyrelsen har konstitueret sig

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Egon Vedel Kvist, Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel, ☎ 2422 1899. formand@hnv.dk Kasserer og sekretær: Susanne Tofte Løcke. Bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Kasper Løcke, Tina Halkjær Andersen og Kim Jensen (WEB) Aktiv Suppleant: Teknik: Palle Vang ☎ 2342 0968.

Referat af generalforsamling

Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00 blev der i Helgenæs Forsamlingshus holdt generalforsamling. Der var ca. 15 fremmødte foruden bestyrelsen. Se referat her.

Bestyrelsens beretning 2022

Til generalforsamlingen har bestyrelsen udarbejdet en beretning om fusionsåret 2022. Heri gennemgås: vandbrug, vandskvalitet, planer for sammenlægning af ledningsnet, økonomiske aspekter og bestyrelsens arbejde. Læs beretningen her

Betaling af vand 

I forbindelsen med fusion af de to vandværk i Helgenæs Nord Vandforsyning har bestyrelsen besluttet at der for 2023 skal afregnes efter samme takstblad for alle og at alle fremover betaler forudbetalt.  Det betyder at HNV udsender aconto opkrævning for 1. halvår 2023 sammen med årsopgørelse baseret på måleraflæsningen 31/12,… Læs mere »Betaling af vand 

“Nyt” bestyrelsesmedlem

Suppleant Kim Jensen indtræder i bestyrelsen pr 27/1, 2023 i stedet for Leif Spange Mortensen, der som varslet udtræder af bestyrelsen.

Tak til Leif Spange Mortensen

Tak for mange års arbejde i bestyrelsen Leif har sammen med Egon gennemført fusionen rent regnskabsmæssigt og formelt og har derfor som varslet valgt at udtræde af bestyrelsen. Formand Egon Vedel Kvist overrakte Leif et par flasker god rødvin og takkede ham for de mange år i vandværkets bestyrelse og… Læs mere »Tak til Leif Spange Mortensen