Spring til indhold
Vandkvalitet overvåges løbende

Vandkvalitet

HNV får løbende taget vandanalyser af et akkrediteret laboratorium Eurofins. Analyser tages henholdsvis ved vores to borringer og ved en hane i ledningsnettet. 

Robust vandforsyning: Helgenæs Nord Vandforsynings vanddistribution består af to produktionsanlæg, hver med sin egen boring og to vandbehandlingsanlæg, der kan understøtte hinanden ved eventuelle nedbrud eller tekniske problemer. Ledningsnettene er sammensluttet, så vandforsyningen ved behov kan opretholdes fra enten Asgilhøje eller Kongsgårde, selvom det kan medføre midlertidigt lavere tryk.

Høj kvalitet: Kvaliteten af vandet fra begge behandlingsanlæg opfylder alle kvalitetskrav. Fra Asgilhøje med mindre spor af nedbrydningsprodukter fra Chloridazon, et pesticid forbudt for næsten tre årtier siden. Chloridazon blev tidligere anvendt som ukrudtsmiddel i Danmark til dyrkning af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt siden 1996. Grundvandet, fra Asgilhøje, afspejler en rejsetid på 20-30 år fra overfladen, hvilket antyder, at eventuelle rester af Chloridazon vil aftage i fremtiden. Vand fra Kongsgårde er ældre, 50-60 år, uden nogen pesticidrester.

Grundvandsbeskyttelse: Bestyrelsen fokuserer på fremtidig grundvandsbeskyttelse mod sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, og planlægger at indgå aftaler med lodsejere indenfor BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) for at sikre pesticidfrie zoner omkring boringernes nærområder, som en del af vores fortsatte forpligtelse til at beskytte vores vandressourcer. Administrationen af pesticidfri drift indenfor BNBO er et krav fra Miljøstyrelsen som vi i bestyrelsen tilslutter os. De frivillige aftaler skal være indgået i indeværende år.

Kvalitetskrav: Drikkevandskvalitetskrav og analysehyppighed er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen. Frekvensen for prøvetagning er afhængig af indvindingsmængden, hvilket også fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Gældende drikkevandsbekendtgørelse: BEK nr 504 af 14/05/2023. Tilsynsmyndighed er Syddjurs Kommune.

Alle data – også historiske – er tilgængelige i GEUS database.


Sådan læser du en vandanalyse

Hos vandværkernes branche- og interesseorganisation Danske Vandværker kan du får baggrundsinformation om vandanalyser

FORSTÅ ANALYSE


HNV

Du ejer dit vand – vidste du det?

I Danmark er vandforsyningen drevet og ejet af os, der bruger vandet. Drikkevand fra hanen er altså noget vi ejer i fællesskab, som ingen må tjene penge på – derfor er vores vand.

Rent vand – helt lokalt

Mange tænker ikke så meget over dét der med vand i dagligdagen, men som medejer af dit lokale vandværk, kan du være med til at bestemme, hvordan vandværket skal drives effektivt, sikkert og bæredygtigt.


Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet

Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet. Kig i idekataloget og få inspiration til, hvordan I kan få mere natur på vandværkets arealer.

IDEKATALOG


Mail

Helgenæs Nord Vandforsyning bruger mail til bl.a. indkaldelse af generalforsamlinger, meddelelser og varsling hvis der er problemer med forsyning eller drikkevandskvalitet. Det er den enkelte andelshaver der skal sikre at HNV har den korrekte mail adresse. Se kontakt