Spring til indhold

Betaling af vand 

I forbindelsen med fusion af de to vandværk i Helgenæs Nord Vandforsyning har bestyrelsen besluttet at der for 2023 skal afregnes efter samme takstblad for alle og at alle fremover betaler forudbetalt. 

Det betyder at HNV udsender aconto opkrævning for 1. halvår 2023 sammen med årsopgørelse baseret på måleraflæsningen 31/12, 2022. Opkrævning udsendes og forfalder til betaling april måned 2023 (i 2024 pr marts) 

Opkrævning af aconto for 2. halvår 2023 udsendes og forfalder til betaling i september måned 2023. 

Fremover har vi kun aflæsning af måler ved årsskiftet. 

Spørgsmål og ændring af opkrævnings adresse kan rettes til Kontorhjælpen’s Vandværksadministration, Knastvej 3, Oddense, 7860 Spøttrup, Telefon: +45 97 74 12 00, Mail: post@kvva.dk 

Husk ved skift af bank eller ejerskifte at tilmelde til betalingsservice.