Spring til indhold

Helgenæs Nord Vandforyning a.m.b.a. er en fusion

af Asgilhøje og
Kongsgaard-Borup Vandværk.

Andelsselskabet Helgenæs Nord Vandforsyning a.m.b.a. forsyner det nordlige Helgenæs.
Formålet med vandværket er kort og godt at sikre:

Rent vand – helt lokalt

Mere formelt hedder det i vedtægerne at vi indenfor vandforsyningslovens rammer skal sikre:

at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

HVN Logo

Historien

Læs referat såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling i Kongsgårde – Borup Vandværk

Læs bestyrelsens begrundelsen for fusion

Ring

Formand Egon Vedel Kvist:
2422 1899
Næstformand Kasper Løcke:
5190 8635
Kasserer Susanne Løcke:
2361 0170

Email

formand@hnv.dk

Fysiske adresse

Kongsbakken 9, Kongsgårde, 8420 Knebel