Spring til indhold

Driftforstyrrelse Kongsgårde

Tirsdag d. 11. juni 2024 mellem kr. 9-13 kan der forekomme uregelmæssigheder i vandforsyning p.g.a.  omkobling til ny vandledning i Kongsgårde.

Regnskab 2023

Regnskab som fremlægges på generalforsamlingen torsdag den 4/4, 2024 er godkendt af bestyrelsen. Se regnskabet her

Ukrudsmiddel under grænseværdien

I den seneste analyse fra april 2022 af Asgilshøje boringen blev der målt et indhold af Desphenyl-chloridazon på 0,068 µg/l. Siden 2019 har der været en aftagende tendens i indholdet. Ligeledes blev der i april 2022 målt et indhold af Methyl-desphenyl-chloridazon på 0,035 µg/l, som også har vist en aftagende… Læs mere »Ukrudsmiddel under grænseværdien

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag den 4. april 2024 kl. 19.00 Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2, 8420 Knebel Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Årsrapport (regnskab) og beretning forventer vi er… Læs mere »Generalforsamling 2024

Vedligeholdelse

I forbindelse med vedligeholdelse i Asgilhøje boring /anlæg vil alle i en periode blive forsynet med vand fra Kongsgaarde. Vi får dermed glæde af vores netop gennemførte sammenlægning til et ledningsnet. Hvis man mod forventning oplever problemer med forsyningen kan man skrive til formand@hnv.dk.

Ledningsnet koblet sammen

Hen over sommeren er ledningsnettet fra Kongsgårde-Borup og Asgilhøje koblet sammen. Det betyder væsenlig højere forsyningssikkerhed, og det gør vores vandværk væsentligt mere robust. Der er nu etableret nødforsyning, hvis en af vores to boringer må tages ud af drift. Det kan være aktuelt ved f. eks. forurening. I følge… Læs mere »Ledningsnet koblet sammen

Bestyrelsen har konstitueret sig

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Egon Vedel Kvist, Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel, ☎ 2422 1899. formand@hnv.dk Kasserer og sekretær: Susanne Tofte Løcke. Bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Kasper Løcke, Tina Halkjær Andersen og Kim Jensen (WEB) Aktiv Suppleant: Teknik: Palle Vang ☎ 2342 0968.

Referat af generalforsamling

Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00 blev der i Helgenæs Forsamlingshus holdt generalforsamling. Der var ca. 15 fremmødte foruden bestyrelsen. Se referat her.