Spring til indhold

Ledningsnet koblet sammen

Hen over sommeren er ledningsnettet fra Kongsgårde-Borup og Asgilhøje koblet sammen. Det betyder væsenlig højere forsyningssikkerhed, og det gør vores vandværk væsentligt mere robust. Der er nu etableret nødforsyning, hvis en af vores to boringer må tages ud af drift. Det kan være aktuelt ved f. eks. forurening. I følge beregninger fra vores rådgiver, vil vi kunne forsyne hele det samlede område med vand fra kun en af boringerne. Dog vil der være let nedsat kapacitet, hvis det er Kongsgård – Borup boringen der må tages ud af drift. 

I starten af 2024 igangsættes udskiftning af hovedledning ved Brugsen og på Svend Sørensens Vej. Når det er gennemført, vil vores hovedledning have fuld kapacitet til at forsyne alle fra begge boringer.