Spring til indhold

Bestyrelsen har vedtaget og fået godkendt hos Syddjurs Kommune nyt takstblad for 2024  som gælder for hele Helgenæs Nord Vandforsyning.

Det har været vigtig for bestyrelsen at:

  • Holde prisen i nogenlunde ro trods stærkt stigende udgifter til bl.a. el og vandprøver.
  • Bestyrelsen har derfor valgt i 2024 regulere priserne med 11,1 % på fast afgift og 5,6% på m3 prisen

I de kommende år må det forventes at m3 prisen at stige yderligere pga omkostninger til beskyttelse af vandindvindingsområder (BNBO)

Betaling af vand 

Måleraflæsningen pr 31/12, 2022. Opkrævning udsendes og forfalder til betaling marts og september måned 2024.

Spørgsmål og ændring af opkrævnings adresse kan rettes til Kontorhjælpen’s Vandværksadministration, Knastvej 3, Oddense, 7860 Spøttrup, Telefon: +45 97 74 12 00, Mail: post@kvva.dk 

Husk ved skift af bank eller ejerskifte at tilmelde til betalingsservice. 

Takstblad for 2023