Spring til indhold

“Nyt” bestyrelsesmedlem

Suppleant Kim Jensen indtræder i bestyrelsen pr 27/1, 2023 i stedet for Leif Spange Mortensen, der som varslet udtræder af bestyrelsen.