Spring til indhold

Takstblad for 2022

Bestyrelsen har besluttet på sit første møde den 8/6, 2022 at de eksisterende takstblade forsætter uændret resten af 2022 for de to tidligere vandværk.

Bestyrelsen udarbejder i løbet af efteråret 2022 nyt fælles takstblad, som når det er godkendt af Syddjurs Kommune gøres tilgængeligt her på hjemmeside.

Rent vand

99,9 procent af det danske drikkevand kommer fra grundvandet. 
Vandet bliver pumpet op fra magasiner i undergrunden, iltet, filtreret og kvalitets sikret på vandværket og sendt direkte ud i hanerne hos forbrugerne.
Ingen rensning, ingen tilsatte stoffer – bare rent vand.