Spring til indhold

Vandkvalitet

HNV får løbende taget vandanalyser af et akkrediteret laboratorium Eurofins. Analysen tages henholdsvis ved borringen og ved en hane og indtil videre tages der prøver for både Asgilhøje og Kongsgårde – Borup.

Seneste vandanalyse for Asgilhøje boring taget februar 2023 viser at ingen pesticider er målbare og ingen parametre er over grænseværdi. PFAS ikke målbar.
Så bare drik rigeligt med rent – lokalt vand !

Vandanalyse Asgilhøje boring februar 2023 (taphane)

Vandanalyse Asgilshøje boring februar 2023 (boring)

Vandanalyse Asgilhøje boring september 2022

Vandanalyse Asgilhøje boring Juni 2022

Seneste analyse af vandet i Kongsgaard-Borup boringen viser at ingen pesticider er målbare og ingen parametre er over grænseværdi. PFAS ikke målbar.
Så bare drik rigeligt med rent – lokalt vand !

Vandanalyse Kongsgaarde-Borup boring oktober 2022

Vandanalyse Kongsgaarde – Borup boring september 2022

Vandanalyse Januar 2022 (taphane)

Vandanalyse Januar 2022 (Kongsgård – Borup boring)

Sådan læser du en vandanalyse

Hos vandværkernes branche- og interesseorganisation Danske Vandværker kan du får baggrundsinformation om vandanalyser

HNV

Du ejer dit vand – vidste du det?

Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet

Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet. Kig i idekataloget og få inspiration til, hvordan I kan få mere natur på vandværkets arealer.

FACEBOOK

Helgenæs Nord Vandforsyning er på vej på facebook.