Spring til indhold

Vandkvalitet

HNV får løbende taget vandanalyser af et akkrediteret laboratorium Eurofins. Analysen tages henholdsvis ved borringen og ved en hane og der tages prøver for både Asgilhøje og Kongsgårde – Borup.

Når vi forholder os til om vi lever op til vores mål om at levere rent drikkevand er det drikkevandsanalyserne (taget ved vandværk og hane) bestyrelsen holder øje med. I øvrigt giver kommunen besked, hvis de observerer forhold, der skal rettes op på.

Der gennemføres rutinemæssig kontrol af vandkvaliteten fra både råvand (boring) og drikkevand (hane). Drikkevandskvalitetskrav og analysehyppighed er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen. Frekvensen for prøvetagning er afhængig af indvindingsmængden, hvilket også fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Gældende drikkevandsbekendtgørelse: BEK nr 504 af 14/05/2023

Alle data – også historiske – er tilgængelige i GEUS database.

Er man særligt interesseret kan man ved at følge nedenstående link til hhv. Asgilhøje boringen og til Kongsgaarde – Borup boringen bl.a. se disse data:

Vandspejl målt under terræn
Dybde af boring
Geologisk boreprofil med lagfølge
Osv.

Analyse data der ligger her sammen med boringen er fra prøvetagning fra boringen og disse resultater er råvandsanalyser.

Hvis der scrolles ned til i slutningen af den side der linkes til findes et link (blåt fremhævet) som fører til fakta om til Helgenæs Nord Vandværk. Herunder drikkevandsdata, hvor prøver er udtaget dels ved afgang vandværk og dels på ledningsnettet. Analysested står angivet.

Asgilhøje boringen med DGU-nr. 90.120

Seneste vandanalyse for Asgilhøje boring viser at ingen pesticider er målbare og ingen parametre er over grænseværdi. PFAS ikke målbar.
Så bare drik rigeligt med rent – lokalt vand !

Kongsgårde boringen med DGU nr. 90.133

Seneste analyse af vandet i Kongsgaard-Borup boringen viser at ingen pesticider er målbare og ingen parametre er over grænseværdi. PFAS ikke målbar.
Så bare drik rigeligt med rent – lokalt vand !

Sådan læser du en vandanalyse

Hos vandværkernes branche- og interesseorganisation Danske Vandværker kan du får baggrundsinformation om vandanalyser

HNV

Du ejer dit vand – vidste du det?

Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet

Giftfrie haver gavner både grundvand og biodiversitet. Kig i idekataloget og få inspiration til, hvordan I kan få mere natur på vandværkets arealer.

Mail

Helgenæs Nord Vandforsyning bruger mail til bl.a. indkaldelse af generalforsamlinger, meddelelser og varsling hvis der er problemer med forsyning eller drikkevandskvalitet. Det er den enkelte andelshaver der skal sikre at HNV har den korrekte mail adresse. Se kontakt

det er

Det