Spring til indhold

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00 Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2, 8420 Knebel

Se referat her

Der indkaldes til ordinær generalforsamlinger som efter vedtægterne skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem og ved opslag på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Årsrapport (regnskab) og beretning forventer vi er tilgængelig på www.hnv.dk 5 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

PS

Hvis du ikke har modtaget særskilt elektronisk indkaldelse, skyldes det at vi ikke har din aktuelle mailadresse. Du kan skrive til post@kvva.dk og oplyse: navn, adresse og mailadresse.